soczeka prezbiopiaSoczewki progresywne są przeznaczone dla osób z prezbiopią, która objawia się tym, że człowiek nie widzi dobrze ani z bliska, ani z daleka. Najczęściej z prezbiopią, nazywaną też starczowzrocznością mamy do czynienia w przypadku ludzi starszych, po 50-tce. U osób tych akomodacja oka nie jest już tak sprawna jak wcześniej i występuje zjawisko niewyraźnego widzenia z dali i bliży.

Dwuogniskowość soczewek progresywnych

Soczewki typu progresywnego działają w ten sposób, że pozwalają zachować pełną ostrość widzenia w każdej odległości. Cechą charakterystyczną soczewek progresywnych jest to, że są one dwuogniskowe. Działają więc na dwóch płaszczyznach, korygując krótkowzroczność i dalekowzroczność.
Jeśli mamy do czynienia z soczewką kontaktową progresywną podzieloną poziomo na dwie części o różnych ogniskowych, to w odrębnych jej obszarach użytkownik lepiej widzi z bliska, a w innym z daleka. W soczewkach progresywnych centrycznych, środkowa część soczewki wykorzystywana jest do patrzenia z bliska, a zewnętrzna – do patrzenia w dal. Najlepszą formą soczewek progresywnych są obecnie soczewki kontaktowe dwuogniskowe, powstałe z nałożenia na siebie dwóch rodzajów soczewek. Oko wybiera w sposób samodzielny tą soczewkę z ogniskową potrzebną w danym momencie.