Daily Archives: 27/04/2012

soczeka prezbiopia

Na jakiej zasadzie działają soczewki progresywne?

Soczewki progresywne są przeznaczone dla osób z prezbiopią, która objawia się tym, że człowiek nie widzi dobrze ani z bliska, ani z daleka. Najczęściej z prezbiopią, nazywaną też starczowzrocznością mamy do czynienia w przypadku ludzi starszych, po 50-tce. U osób tych akomodacja oka nie jest już tak sprawna jak wcześniej…

27 kwietnia, 2012 Soczewki