soczewka progresywnaOdpowiedzią na powyższe pytanie jest – raczej nie. Warto wstępnie ustalić, co to jest nadzwyczajna pielęgnacja. Czy jest to pielęgnacja z nietypowymi dla innych rodzajów soczewek środki pielęgnacyjne? Jeśli tak, to odpowiedź brzmi: nie. Soczewki progresywne nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji.

Czego jeszcze wiesz o soczewkach progresywnych?

Jednak nie można powiedzieć, że nie wymagają starannej pielęgnacji. Soczewki progresywne to szkła, które skupiają na jednej płaszczyźnie powierzchnię służącą do widzenia na dalekie odległości, oraz na odległości bliskie. Granica pomiędzy nimi jest płynna i nieodczuwalna, jeśli jednak powierzchnia ta będzie niedoczyszczona, widoczność będzie ograniczona, wręcz zaburzona. W soczewkach progresywnych jest to problem zdecydowanie najpoważniejszy. Jeśli sytuacja taka zdarzy się w przypadku soczewek sferycznych, problem może być mniej odczuwalny, choć oczywiście nie pozostanie niezauważony.