soczewki Dailies Total 1 MultifocalDailies Total 1 cechuje najwyższy współczynnik przepuszczalności tlenowej (DK/t=156) ze wszystkich soczewek jednodniowych. W soczewkach progresywnych z rodziny Dailies Total 1 udało się zachować tak wysoki wskaźnik, a także inne cechy typowe dla tej rodziny soczewek. Należy do nich gradient uwodnienia, który waha się od 33% w wewnętrznej warstwie soczewki do 100% w zewnętrznej.

Osoby zmagające się z prezbiopią, to te po 40-45 roku życia. W tym wieku do problemów typowych dla tej dysfunkcji narządu wzroku należy doliczyć także zwiększoną podatność na wysychanie oczu i to niezależnie czy są oni już aktywnymi użytkownikami „kontaktów”. Objawia się to często zespołem suchego oka lub zespołem oka biurowego. W takiej sytuacji naturalnym wyborem są takie soczewki progresywne, które zapewnią odpowiednie nawilżenie oczu i komfort nawet przez 12 godzin użytkowania. Zadania te spełniają soczewki Dailies Total 1 Multifocal ponieważ posiadają nie tylko bardzo dobre uwodnienie popartą technologią SmartTears i fosfatydylocholiną występującą w ludzkich łzach, ale także przepuszczalność tlenową. Aby jeszcze dłużej cieszyć komfortowym ich użytkowaniem należy stosować krople do oczu lub wielofunkcyjne płyny do soczewek o cechach nawilżających oczy.

Zobacz Dailies Total 1 Multifocal w Szkla.com